Terramaren tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke在päivitetty 8.6.2021

在asiakkaidensa的sitoutunut suojaamaan上的Terramare, sidosryhmiensä ja palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminassan tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä。

Tämä tietosuojalausunto koskee Terramaren asiakkaiden, palvelutoimittajien ja muiden sidoryhmien yhteyshenkilöiden sekä Terramaren verkkosivuston vierailijoiden henkilötietoja。

Tyohakemuksiin liittyvatietosuojaseloste在nahtavillaTyopaikat-osiossa。

Rekisterinpitaja

Terramare Oy
Laurinmäenkuja 3A,赫尔辛基00440
Puh。09 - 613621
terramare@www.khaaleg.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

尼娜Kesseli
Puh。09 - 61362618nina.kesseli@www.khaaleg.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakkaiden ja sidoryhmien edustajien henkilötiedot

Asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoa käsitellään liiketoiminnan edistämiseksi, asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, palveluiden toimittamiseksi asiakkaille, sopimusvelvollisuuksien täyttämiseksi, sopimusten hallinnoimiseksi ja laskutusta varten,Yhteistyösuhteisiin liittyvän viestinnän toteutamiseksi ja palvelujen markkinoimiseksi。

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu liiketoiminnan harjoittamiseksi ja kehittämiseksi sekä palveluiden markkinoimiseksi。Kirjanpitomateriaaliin sisältyvien henkilötietojen käsittelyperuste上lakisääteinen velvoite。Sähköisen suoramarkkinininosalta käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus。

Yhteydenottolomakkeella lahetetyt tiedot

Verkkosivustolla vieraijat voivat ottaa meihin yhteyttä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen avulla。Lomakkeella pyydetään yhteystietojasi, jotta same amme tarvittavat tiedot yhteydenottopyynnön käsittelemiseksi ja voimme vastata sinulle。

Henkilötietojasi käytetään ainoastaan ehdotusten, palautteiden ja yhteydenottopyyntöjen vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi sekä niihin vastaamiseksi。yhteydenttolomakkeen kautta saatujen henkilötietojen käsittelyperusteena在oikeutettu etu palveluiden kehittämiseksi sekä asiakkaiden ja verkkosivuston vieraiilijoiden palvelemiseksi。铁托雅斯ei käytetä我的朋友,我们将看到安塔努特nimenomaista。

Evasteet

Terramare käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kerätäkseen tietoja sen verkkosivuston käytöstä。Muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttö edellyttää suostumustasi。

Tällä hetkellä verkkosivuillamme on käytössä谷歌Analytics, jota käytetään verkkosivuston kävijäliikenteen analysointiin sivuston käytettävyyden parantamiseksi。Evästeiden käytön kieltäminen voi vaikuttaa heikentävästi käyttäjäkokemukseen ja palveluiden toimiuteen。

何奥列特·安塔努特nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten,你看这个国家的人民将会去考塔,joka sisältyy jokaiseen meiltä vastaanottamaasi sähköpostiin。Voit peruuttaa suostumuksesi myös ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseenterramare@www.khaaleg.com

Mita tietoja kasittelemme

Asiakkaiden ja sidoryhmien edustajien osalta käsittelemme seuravia tietoja:

  • Perustiedot, kuten yhteyshenkilön nimi, tehtävänimike ja mitä organizaatiota henkilö edustaa
  • Yritykseen liittyvat tiedot, kuten yrityksen toimiala, tieto siitä, onko yrityksellä RALA-pätevyys (Rakentamisen laatu ry) ja missä urakoissa yritys on ollut mukana
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinos
  • Asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tillatut ja toimittut palvelut, sopimuksen sisältämät tiedot sekä laskutus- ja maksutiedot
  • Viestintaan liittyvat tiedot, kuten asiakkaan tai palveluntarjoajan yhteyshenkilön kanssa käyty kirjeenvaihto

Yhteydenottolomakkeeseen liittyen käsittelemme seuravia tietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, osoite ja puhelinos
  • Viestintaan liittyvat tiedot, kuten lomakkeen vapaaseen kenttään kirjoitetut tiedot ja vastaukseen sisältyvät tiedot

Evästeiden avulla keräämme tilastotietoa verkkosivuilla vierailijoista, kuten miltä verkkosivulta Terramaren verkkosivustolle on saavuttu ja mitä verkkosivuston osia on katseltu。Lisäksi evästeiden avulla kerätään verkkotunnistetietoa, kuten laitteen IP-osoite sekä mikä selain ja käyttöjärjestelmä on ollut käytössä。

Henkilotietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei pakottava lainsäädäntö sitä edellytä。

Terramare käyttää toiminassan palveluntarjoajia, jotka voivat käsitellä henkilötietoja toimeksiannon perusteella Terramaren lukuun。Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi markkinointipalvelujen tarjoajat sekä IT-palveluiden toimittajat, jotka huolehtivat järjestelmien ja palvelimien teknisestä ylläpidosta。Palveluntarjoajia sitoo salassapitovelvolliusus, eikä niillä ole oikeutta luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin Terramaren toimeksiannon toteuttamiseen。huolehtinut palveluntarjoajiensa kanssa tietosuojasta mm. laatimalla土地henkilötietojen käsittelyä koskevat käsittelysopimukset。

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n/ETA:n alueella。Terramaren käytössä olevat IT- järjestelmät voivat kuitenkin mahdollistaa palveluntarjoajan pääsyn tietoihin myös EU:n/ETA:n ulkopuolelta esimerkiksi teknisen tarjoamista varten。Jos henkilötietoa käsitellään EU:n/ETA:n ulkopuolella, teramare huolehtii asianmukaisista suojatoimista tietojen suojaamiseksi。

Saannonmukaiset tietolahteet

Henkilötiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyiltä itseltään。Lisäksi tietoja voidan hankkia ja päivittää julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä, viranomaisilta ja yhteystietopalvelujen tarjoajilta。

Henkilotietojen sailytysaika

Henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin niiden käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeelista。

Sopimussuhteisiin liittyviä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti noin 2 vuotta sopimuksen tai urakan päättymisen jälkeen, ellei pitemmälle käsittelyajalle ole tarvetta esimerkiksi takuuvelvoitteisiin liittyvien seikkojen vuoksi。Takuuvelvoitteisiin liittyvien henkilötietojen säilytysaika voi takuuajan垂体riippuen olla esimerkiksi 10 vuotta urakan valmistumisen jälkeen。maksutapahumiin ja laskutukseen liittyviä henkilötietoja käsitellään osana Terramaren kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy。

Palautteisiin ja yhteydenottopyyntöihin liittyviä tietoja säilytetään pääsääntöisesti noin 1 kuukausi yhteydenotosta tai kunnes yhteydenotoa koskeva asia on käsitelty。

Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet on linjattu konsernin tietoturvaohjeistuksessa。Henkilötietoja käsitellään rottamuksellisesti ja käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus。Henkilötietoja sisältävien järjestelmien ja aineistojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joiden toimenkuva sitä edellyttää。Terramare huolehtii toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja。

Terramaren käsittelemät henkilötiedot on suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organizatorisilla toimenpiteillä。土鳖病毒käytössään turvatoimet virus- ja haittaohjelmistilta suojautumiseksi。Turvatoimenpiteita paivitetaan saannollisesti。

Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja。Kullakin käyttäjällä在järjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella voidan todentaa kaikki sisäänkirjautumiset järjestelmiin。Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niihin在pääsy vain nimetyillä henkilöillä。Henkilötietoja sisältävät materiaalit hävitetään rotettavalla tavalla。

Rekisteroidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojesi poistamista, mikäli sille on lain edellyttämät perusteet。Jos henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä在oikeus peruuttaa suostumuksensa。

Jos rekisteröity on toimtanut Terramarelle tietoja, joita käsitellään suostumuksen tai sopimuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle。

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle。Valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja(at)om.fi)。

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskkevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu。Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä。Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein。Rekisteröidyllä在myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia。

我的自动生产设备päätöksentekoon perustuvia päätöksiä käsittelemiensä henkilötietojen pohjalta。

yhteynotot koskien henkilötietojen käsittelyä ja muutokset tietosuojalausekkeeseen

Tässä tietosuojalausekkeessa kuvattua henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt voi lähettää osoitteeseenterramare@www.khaaleg.com.Vastaamme tiedusteluihin ja pyyntöihin viivytyksettä ja viimeistään tietosuoja-asetuksessa säädetyssä määräajassa。

Terramare voi päivittää tietosuojalauseketta tarpeen mukaan。Viimeisimmän päivityksen ajankohdan voit tarkistaa sivun yläosasta。Toivomme, että tutustut säännöllisesti ajantasaiseen tietosuojainformaatioon verkkosivuillamme。