Valokeilassa nyt.

Vuosaari tuplaa tehoja.

VuosaarenMeriväylänJASatama-Altaan SyvennysProjekti Kaksinkertaistaa Rahtialusten Laskapasiteetin

VuosaarenMeriväyläJASatama-AllasSyvennetäänPastaamananKehittyvänaivaliikenteenKuljetusvaatimuksia。TyöAlloiToukokuussa2020 JAUusiVäyläOtetaanKäyttöönVuoden2021 Lopussa。vuosaaren syvennysprojekti在väyläviraston,赫尔辛因萨摩奥伊:n ja helsingin Kaupungin yhteishanke。

TerramareSyventäävuosaarenSatamanMeriväylänJASatama-Altaan 11Metristä13Metrin Kulkusyvyteen。Ruopattavaa Savi- Ja Moreenimaata On Noin Miljoona Kuutiota,JA Vedenalaista Kalliota Louhitaan Noin Puoli Miljoonaa Kuutiota,KertooTyöbäälikköJaniVyyryläinen。

- SiinämielesäHaastava的Projekti,ettäkohteessa帕金·梅里基恩·塞内塔·奥西奥阿摩亚州。PidämmeTiiviistiLiikennepalavereita,Jotta Tieto Saadaan KulkemaanSiitäMitäGahtuuJaMissä,VyyryläinenKuvaileeJa Muistuttaa,EttäTurvallisuuson Koko ProjektinYkkösasia。

Louhehyötykäyttönn.

乌拉克萨萨·佩梅特MaamassatLäjitetäänänäjiteSaleelle,Ja Louhe Kuljetetaan ProomuillaMeritseKäytettäväksiMeritäyttöhinUuden Hernessaaren Rakentamisessa。Toinen Louheen Loppusijoituspaikka在Ruusuniemi。

- Louheen Merikuljetukset Tuovat PaitsiKustanusSäästöjä,MyösVähentävätMelu-ja Liikennehaittoja Kaupunkialuelela,ToteaaVyyryläinen。

Uudistettu,Syvempiväyläjasatama-allas auttavat Vuosaaren satamaasastaamanan Kasvavien Aluskokojen Asettamaan HaaSteeseen。Osalla Konttialuksista Lastikapasiteetti VoidaanLähesKaksinkertaistaa,MikäaaaäakuljetuskustannuksiinJaVähentääalusliikenteenympäristövaikutuksia。

VyyryläisenMukaanProjekti Edustaa Terramaren Ydinosaamista,MuttaSisältääMyösAmanlaisiaanMausteita:Esimerkiksi Paikallinen Piensatama Ja Voimalaitosten MerivedEnottoaukot On Otettava Huomioon Urakan Eri Vaiheissa。JaLöytyypäMerenpohjohjohjastaVielävanhanPeräportinPurkujänteetkin,Jotka Odottavat Poistamistaan​​。

Langat Tiukasti OmissaNäpeissä

- KoordinoItia Tarvitaan Varsin Laajalla Alueella,SilläParhaimmillaanOperoimmeMerellä,20千米维林PäässäRannasta。

Osana Ruoppaus- JALouhintatöitätehdäänTurvalaitteidenSiirtoja Satama-AltaassaSekäväyläalueella。